Ngày đăng: 29/07/2014 1580
Vinatex bổ nhiệm Tổng Giám đốc