Ngày đăng: 29/07/2014 1750
Vinatex bổ nhiệm Tổng Giám đốc