Ngày đăng: 29/07/2014 1500
Vinatex bổ nhiệm Tổng Giám đốc