Ngày đăng: 29/07/2014 1532
Vinatex bổ nhiệm Tổng Giám đốc