Ngày đăng: 29/07/2014 1817
Vinatex bổ nhiệm Tổng Giám đốc