Lễ Khánh thành dự án hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình lô 102&106 giai đoạn 1

Ngày đăng: 29/07/2014 1817
Vinatex bổ nhiệm Tổng Giám đốc