Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam cho Đại sứ Lào

Ngày đăng: 29/07/2014 1817
Vinatex bổ nhiệm Tổng Giám đốc