Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam: "Kết nối doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia - Nâng cao năng lực cạnh tranh"

Ngày đăng: 29/07/2014 1830
Vinatex bổ nhiệm Tổng Giám đốc